สำรองห้อง
โทร. (035) 595 - 792, (081) 941 - 3430

คูปองส่วนลด
ค่าที่พัก 10%

เงื่อนไขในการใช้คูปองส่วนลด
1. พิมพ์คูปองออกทางเครื่องพิมพ์ แล้วตัดคูปองตามรอย เพื่อนำมาเป็นส่วนลด
2. ถ่ายภาพคูปองนี้ด้วยมือถือ หรือกล้องถ่ายภาพ ให้ชัดเจน แล้วนำภาพมายืนยันเป็นส่วนลด
หมดอายุ : 12 กันยายน 2009