• ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท เกาะสมุย
    208/66 หมู่ 4 ตำบล มะเร็ต
    เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี 84310
    โทรศัพท์ : 077 960 555
    Email : info@silavadeeresort.com