เงื่อนไขการใช้คูปอง

1. พิมพ์คูปองออกทางเครื่องพิมพ์ แล้วนำไปแสดงเพื่อยืนยันส่วนลด
2. คูปองนี้สำหรับลดค่าห้องพัก 20% จากราคาปกติ (กรุณาติดต่อสำรองห้องพักล่วงหน้า)
3. คูปองนี้สำหรับลดค่าอาหาร 25% เมื่อรับประทานอาหารของ sabai sabai@sukhumvith
4. ติดต่อสอบถาม หรือสำรองที่พักล่วงหน้าโทรศัพท์ : 02 391 6498 , 02 255 7592-3

ระยะเวลาการใช้คูปอง วันนี้ – 30 เมษายน 2555