เงื่อนไขการใช้คูปอง

  • 1. พิมพ์คูปองออกทางเครื่องพิมพ์ แล้วนำไปแสดงเพื่อยืนยันส่วนลด
  • 2. คูปองนี้สำหรับลดค่าห้องพัก จากราคาปกติ ตามเงื่อนไข ดังนี้
    ลด 15 % สำหรับห้องพัก ช่วง 1 มิ.ย. – 30 ต.ค. 53 และ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 54
    ลด 10 % สำหรับห้องพัก ช่วง 1 พ.ย. – 22 ธ.ค. 53 และ 3 ม.ค. – 30 เม.ย. 54
  • 3. คูปองนี้ใช้สามารถใช้เพื่อการเข้าพักได้ทุกวัน ยกเว้น นักขัตฤกษ์ วันหยุดยาว และช่วง Peak Season 23 ธ.ค. 53 – 2 ม.ค. 54 (ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
  • 4. การเลื่อนกำหนดการเดินทาง, เปลี่ยนแปลงจำนวนคน กรุณาแจ้งให้ทราบอย่างน้อยสัปดาห์
  • 5. ติดต่อสอบถาม หรือสำรองห้องพักล่วงหน้าที่ โทรศัพท์ :(66 53) 879-389, (66 53) 879-286, (081) 647-7437

ระยะเวลาการใช้คูปอง วันนี้ 25 มิถุนายน 2554