ร้านอาหารลมทะเล โทร. 087-897-0664

คูปองส่วนลด
ค่าอาหาร 10 %

เงื่อนไขในการใช้คูปองส่วนลด
1.
พิมพ์คูปองออกทางเครื่องพิมพ์ แล้วตัดคูปองตามรอย เพื่อนำมาเป็นส่วนลด
2.
ถ่ายภาพคูปองนี้ด้วยมือถือ หรือกล้องถ่ายภาพ ให้ชัดเจน แล้วนำภาพมายืนยันเป็นส่วนลด
 
หมดอายุ : 17 พฤษภาคม 2551