เงื่อนไขการใช้คูปอง

1. พิมพ์คูปองออกทางเครื่องพิมพ์ แล้วนำไปแสดงเพื่อยืนยันส่วนลด

2. คูปองนี้สำหรับลดค่าห้องพัก จากราคาปกติ 20% (ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)

3.การเลื่อนกำหนดการเดินทาง, เปลี่ยนแปลงจำนวนคน กรุณาแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 1 สัปดาห์

4. ติดต่อสอบถาม หรือสำรองห้องพักล่วงหน้าที่ โทรศัพท์ : +66 (0)77 429-600

ระยะเวลาการใช้คูปอง วันนี้ – 25 สิงหาคม 2554