บ้านดินกี่

อบอุ่น กรุ่นกลิ่นอายล้านนา

บ้านดินกี่

ชั้น 4 ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว 21 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053 224 455,
089 432 7676

แฟกซ์ 053 224 466

www.baandinki.com baandinkiChiangmai สำรองห้องพักได้ที่ reservation@baandinki.com