สำรองที่นั่ง
โทร.02-652-9979-80,02-694-0301

ส่วนลดค่าอาหาร 20%

เงื่อนไขในการใช้คูปองส่วนลด
1. พิมพ์คูปองออกทางเครื่องพิมพ์ แล้วตัดคูปองตามรอย เพื่อนำมาเป็นส่วนลด(ทางร้านของสงวนสิทธิ์ไม่รับภาพถ่ายคูปอง)
2.สำรองที่นั่ง หมายเลขโทรศัพท์ 02-652-9979-80,02-694-0301
หมดอายุ : 20 มิถุนายน 2553