เงื่อนไขการใช้คูปอง

1. พิมพ์คูปองออกทางเครื่องพิมพ์ แล้วนำไปแสดงเพื่อยืนยันส่วนลด (ไม่รับภาพถ่าย)
2. คูปองนี้ใช้เป็นส่วนลด 30 บาท ต่อท่าน (จากราคาปกติ 349 บาท เหลือ 319 บาท)
3. คูปองนี้สามารถใช้ได้สำหรับลูกค้าจำนวน 5 ท่านขึ้นไป ต่อ 1 โต๊ะ
4. สอบถาม หรือสำรองโต๊ะล่วงหน้าได้ที่ โทรศัพท์ 0-2542-3377, 0-2542-3357, 084 125 6465

ระยะเวลาการใช้คูปอง วันนี้ – 31 กันยายน 2555