ร้านอาหารเวียดนาม “มาดาม ที”
“Madam T” Vietnamese Cuisine
128/46 สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)
ถนนสุขุมวิท คลองเตย-เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel. 02 259 1127 Mobile. 081 735 1443
Fax. 02 260 2916
Website : www.madamtrestaurant.com
[Prev] [Index] [Next]