เงื่อนไขการใช้คูปอง Zab X 2

1. พิมพ์คูปองออกทางเครื่องพิมพ์ แล้วนำไปแสดงเพื่อยืนยันส่วนลด
2. คูปองนี้สำหรับใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าอาหารร้าน Zab X 2 10%
3. คูปองนี้สามารถใช้ในการสั่งอาหารจากร้าน Zab X2 มาทานในร้าน i Karaoke ได้
4. คูปองนี้สามารถใช้สิทธิได้ทุกวัน
ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 02-694-0302-3, Call Center 02-652-9979-80


ระยะเวลาการใช้คูปอง วันนี้ – 31 มีนาคม 2555