Menu : ราหูอมจันทร์ | แกงส้มใต้ หรือแกงเหลือง | ปลาช่อนสมุนไพร | นางงามสองหน้า

:::::::::: นางงามสองหน้า ::::::::::

หอมมันด้วยสาหร่ายทะเล หวานกรอบด้วยเนื้อกุ้งและมันหมู ปรุงรสให้กลมกล่อม
ทอดจนกรอบ พร้อมตกแต่งสวยงามน่ารับประทาน


 ดูภาพบรรยากาศร้าน E-bar คลิกที่นี่