BAR bar Pub & Restaurant
โทร. 0-2468-5366-7, 08-1351-6795 

คูปองส่วนลด
ค่าอาหาร 20 %

(ไม่รวม Mixer )

เงื่อนไขในการใช้คูปองส่วนลด
1.
พิมพ์คูปองออกทางเครื่องพิมพ์ แล้วตัดคูปองตามรอย เพื่อนำมาเป็นส่วนลด
2.
ถ่ายภาพคูปองนี้ด้วยมือถือ หรือกล้องถ่ายภาพ ให้ชัดเจน แล้วนำภาพมายืนยันเป็นส่วนลด
 
หมดอายุ : ............................