We Bar Pub & Restaurant Karaoke
โทร. 0 -2943-8687

คูปองส่วนลด
ค่าอาหาร 10 %

(ไม่รวม Mixer )

เงื่อนไขในการใช้คูปองส่วนลด
1.
พิมพ์คูปองออกทางเครื่องพิมพ์ แล้วตัดคูปองตามรอย เพื่อนำมาเป็นส่วนลด
2.
ถ่ายภาพคูปองนี้ด้วยมือถือ หรือกล้องถ่ายภาพ ให้ชัดเจน แล้วนำภาพมายืนยันเป็นส่วนลด
 
หมดอายุ : ............................