หจก.เกาะช้างมารีน่า แอนด์ รีสอร์ท 48/14 หมู่ 2 ต.เกาะช้างใต้ กิ่ง อ. เกาะช้าง จ.ตราด 23170
Telephone 01-782-6040;01-762-8082  Fax 039-553-055
E-Mail info@kohchangmarina.com  website http://www.kohchangmarina.com/