:: ไปหน้าแรกกระปุก ::

Planet

Member

Photo

Blog

Links

K! Guide

Football

Game Center

Music Station
     
 

งานเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงประจำปีการท่องเที่ยว 2551

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2550
ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลยรายละเอียด

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย เปิดเผยว่าในปีการท่องเที่ยว 2551 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จะเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป


     โดยใน วันที่ 1 ตุลาคม 2550 อุทยานแห่งชาติภูกระดึงร่วมกับอำเภอภูกระดึง สถาบันการศึกษา องค์กรส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอภูกระดึง และราษฎรรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้กำหนดจัดงานพิธีเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ประจำปีการท่องเที่ยว 2551 พร้อมได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี โดยในการจัดงานครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดขบวนแห่เสลี่ยงของชุมชนรอบแนวเขตอุทยานฯ การประกวดวาดภาพ การประกวดร้องเพลงและการแสดงโปงลาง เป็นต้น

    นายศุภชาติ วรรณวงษ์ ได้กล่าวต่อไปว่านอกจากกิจกรรมที่กล่าวไปแล้วนั้นอุทยานแห่งชาติภูกระดึงยังได้จัดเตรียมรางวัลสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ที่เดินทางขึ้นไปพิชิตยอดเขาเป็นคนแรกในปีนี้ด้วย อีกทั้งขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวทุกท่านช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึง และโครงการมัดจำบรรจุภัณฑ์ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมงานในปีนี้ด้วย

หากสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180 โทร. 0 4287 1333


ฝ่าย Kapook Guide  บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด
159/5 ซอยพหลโยธิน 33 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2930-1802 แฟกซ์ 0-2930-1807
E-mail : guide@kapook.com
   
 
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ webmaster@kapook.com copyright 2006 www.kapook.com Allrights reserved*