:: ไปหน้าแรกกระปุก ::

MyKapook

Mobile

Picpost

K! News

K! Guide

Game Center

Links

Music Station

Download

Girls Zone
     
 

"เที่ยวโคราช ด๊ะดาดของดี" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2548

 

2 - 6 ก.ย. 2548   

ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา   

                จังหวัดนครราชสีมา เป็นประตูสู่ภาคอีสานเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ในร ะดับ "เมืองเจ้าพระยามหานคร" มีอำนาจการปกครองหัวเมืองน้อยใหญ่ในภาคอีสานเป็นเมืองแห่งวีรกรรมอันกล้าหาญของวีรสตรีไทย คือ ท้าวสุรนารี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ แบ่งการปกครองออกได้มากถึง 26 อำเภอ กับอีก 6 กิ่งอำเภอ ความกว้างใหญ่ของพื้นที่อย่างนี้ทำให้เป็นจังหวัดที่มีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมากมาย รวมทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโคราชที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน นอกจากนั้นยังมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางธรรมชาติและทางโบราณสถาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นการสร้างรายได้ สนองนโยบายของรัฐ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาวโคราช ประชาสัมพันธ์ศักยาภาพทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมั้งกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

กิจกรรมภายในงาน

- การออกร้านของอำเภอต่างๆ ด้วยการนำศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละอำเภอมาแสดง

- ประกวดศิลปวัฒนธรรมโคราช ได้แก่ ประกวดดนตรีไทย วงมโหรีพื้นบ้านโคราช รำโทนโคราช ผลผลิตทางการเกษตร ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง พระเครื่อง สัตว์เลี้ยง(แมวโคราช, นกเขาคารม)

- ประกวดเพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่ ได้แก่ มิสเตอร์-มิสทีนโคราช มิสเลดี้ออฟด๊ะดาด  ร้องเพลง-แดนเซอร์  โฟล์คซอง  ลีลาศและเต้นแอโรบิค

- การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOPของดีเมืองโคราช

- คอนเสิร์ตของศิลปนินักร้องชื่อดังมากมาย เช่น หงา คาราวาน , เจเน็ต เขียว, เดวิด ฝรั่งบนหลังควาย, มาลีฮวนน่า, ต่าย อรทัย เป็นต้น

- การจัดนำเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในจังหวัด เช่น ปราสาทหินพิมาย บ้านด่านเกวียน ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดได้ที่

-- ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4426-0442 -- สำนักงาน ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 โทรศัพท์ 0-4421-3666, 0-4421-3030

ข้อมูลจาก http://202.57.163.51/tatfestival/th/calendar/view.php?ItemID=570

 

ผู้สนใจร่วมสนับสนุนและเป็นพันธมิตรร่วมกิจกรรม โปรดติดต่อ

ฝ่าย Kapook Guide
บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด

159/5 ซอยพหลโยธิน 33 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2930-1802 แฟกซ์ 0-2930-1807
E-mail : guide@kapook.com

แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ webmaster@kapook.com copyright 2005 www.kapook.com Allrights reserved*