ส่วนลดพิเศษค่าห้องพัก
พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 • วันธรรมดา ราคา 1,800.-
 • วันเสาร์ ราคา 2,100.-
  (จากราคาปกติ 3,200.-)
 • ไม่สามารถใช้คูปองสำหรับวันหยุดช่วงเทศกาล
  และกลุ่มสัมมนา
 • กรุณาแจ้งสำรองห้องพัก
  กับเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ท
  ล่วงหน้า 7 วันก่อนการเข้าพัก
  เงื่อนไขในการใช้คูปองส่วนลด
  1. พิมพ์คูปองออกทางเครื่องพิมพ์
  แล้วตัดคูปองตามรอย เพื่อนำมาเป็นส่วนลด
  2. ถ่ายภาพคูปองนี้ด้วยมือถือ หรือกล้องถ่ายภาพ
  ให้ชัดเจน แล้วนำภาพมายืนยันเป็นส่วนลด
  หมดอายุวันที่ 1 มีนาคม 2553