:: ไปหน้าแรกกระปุก ::

MyKapook

Mobile

Picpost

K! News

K! Guide

Game Center

Links

Music Station

Download

Girls Zone
ทีมงานกระปุกไกด์ นำโดยคุณปรเมศวร์ มินศิริ เป็นผู้แทนมอบดอกไม้ให้แก่ คุณสิทธิ ตัณฑวณิช นายกสมาคมโรงแรมไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2548 ที่ผ่านมา
ภายในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547 ของสมาคมโรงแรมไทย ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอคองคอร์ด ทีมงานกระปุกไกด์ได้รับเกียรติจากคุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ได้มาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ปีนี้ ทีมงานกระปุกไกด์ก็ได้มีโอกาสแสดงความยินดีกับ นายอภิชาติ สังฆอารี ผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ประจำปี 2548-2549

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2548 ที่ผ่านมา สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547 ขึ้น ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10.00น. - 14.00น. โดยมีการรายงานผลกิจกรรม และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2546-2547 รวมทั้งมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำปี 2548-2549 ในโอกาสนี้ ทีมงานกระปุกไกด์ก็ได้มีโอกาสแสดงความยินดีกับ นายอภิชาติ สังฆอารี ผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ประจำปี 2548-2549 พร้อมทั้งร่วมรับฟัง ถึงนโยบาย และความพร้อมของทีม ในการบริหารงานของคณะกรรมการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ปี2548-2549 ที่มีแนวทางการบริหารแบบกระจายอำนาจ แบ่งความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม และบทบาทในการบริหารทางสมาคม งานนี้ทีมงานกระปุกไกด์ได้รับเกียรติจากคุณสิทธิ ตัณฑวณิช นายกสมาคมโรงแรมไทย ที่ได้ให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประกอบการโรงแรมไทย และแง่มุมที่น่าสนใจต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยในปีนี้ รวมทั้งได้รับเกียรติจากคุณอภิชาติ สังฆอารี นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวปีนี้ ที่ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการนำเสนอนโยบาย และแผนการดำเนินงานของทางสมาคมฯ ในปีนี้ ซึ่งทีมงานกระปุกไกด์ก็ได้เก็บ ภาพบรรยากาศของงานมาฝากเพื่อนๆ ด้วยค่ะ

ส่วนอีกงานที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ก็คือการประชุมสมาชิกประจำเดือนมีนาคม 2548 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547 ของสมาคมโรงแรมไทย ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2548 ที่ผ่านมา ณ ห้องบุษกร-นิลุบล โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอคองคอร์ด (โรงแรมเมอร์ชันคอร์ด) กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 11.00น.-14.00น. ซึ่งในงานนี้นอกจากจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547 ของสมาคมโรงแรมไทยแล้ว ังมีคุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง "นโยบายด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร" ต่อด้วยทางสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มาให้ข้อมูลต่อเกี่ยวกับเรื่อง "บทบาทของกองทุนสิ่งแวดล้อมในการที่จะให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการโรงแรม" ยิ่งไปกว่านั้น ทีมงานกระปุกไกด์ยังได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน มาให้เกียรติสัมภาษณ์เกี่ยวกับแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ในปี 2548 นี้ ที่นำเสนอนโยบาย "Best in Bangkok" นั่นคือความเป็นที่สุด หรือสุดยอดของกรุงเทพฯ ในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะเมืองแห่งศูนย์กลางการท่องเที่ยว ซึ่งงานนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของกระปุกไกด์เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นที่เดียวที่ได้สัมภาษณ์ท่านผู้ว่าฯกรุงเทพฯ ค่ะ
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ webmaster@kapook.com copyright 2005 www.kapook.com Allrights reserved*